galeria aktualności wynajem sali na imprezy

Sprzęt

 

        Jednostka OSP Przyszowa posiada następujący sprzęt:

 

         Man 18.23 GBA-Rt 3/16

 

średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4,

rok produkcji 1992,

posiada zbiornik na wodę o pojemności 3000 l,

zbiornik na środek pianotwórczy 100 l,

autopompę dwuzakresową Zigler  o wydajności nominalnej 1600 l/ min przy 8 bar,

maszt oświetleniowy z najaśnicami 2x1000 W,

wysokociśnieniowe zwijadło szybkiego natarcia,

wyciągarkę elektryczną,

podstawową armatura wodno-pianowa,

zestaw PSP R1 (torba + szyny Kramera + deska ortopedyczna),

zestaw  narzędzi hydraulicznych LUKAS GO-3T wraz z urządzeniem typu Kombi LKS 35 EN,

agregat prądotwórczy 2,2 kW, 230 V,

pilarka łańcuchowa Stihl  MS 290,

motopompa pływająca Niagara,

sprzęt do oznaczenia i zabezpieczenia  terenu akcji (znaki ostrzegawcze, pachołki, sygnalizacyjne lampy błyskowe, taśmy ostrzegawcze),

aparaty powietrzne Auer AN z czujnikami bezruchu Superpass - 4 komplety,

drabina DNW 3080,

sprzęt do neutralizacji plam olejowych (sorbent, opryskiwacz ze środkiem neutralizacyjnym Sintan),

gaśnice proszkowe,

sprzęt łączności radiowej (motorola) i sprzęt oświetleniowy,

podręczny sprzęt burzący (łomy, bosaki, topór, kilof, miotły, łopaty, widły, nożyce do prętów, siekiera, klucze, lina holownicza, szekle),

 

        Pojazd pełni role podstawowego samochodu ratowniczo - gaśniczego    

        oraz samochodu ratownictwa technicznego.

 

 

        Mercedes 608 D GLBA 1/2


lekki  samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 2x4,

rok produkcji 1976, 

posiada zbiornik na wodę o pojemności 1000 l,

autopompę o wydajności nominalnej 200 l/ min,

reflektor oświetleniowy z najaśnicami 2x500 W,

wysokociśnieniowe zwijadło szybkiego natarcia,

podstawową armatura wodno,

zestaw PSP R0,

pilarka łańcuchowa Stihl  MS 290,

sprzęt do oznaczenia i zabezpieczenia  terenu akcji (znaki ostrzegawcze, pachołki, sygnalizacyjne lampy błyskowe, taśmy ostrzegawcze),

drabina DNW 3080,

sprzęt do neutralizacji plam olejowych (sorbent, opryskiwacz ze środkiem neutralizacyjnym Sintan),

gaśnice proszkowe,

sprzęt łączności radiowej (motorola) i sprzęt oświetleniowy,

podręczny sprzęt burzący (łomy, bosaki, topór, kilof, miotły, łopaty, widły, nożyce do prętów, siekiera, klucze, lina holownicza, szekle),


Pojazd ze względu na wymiary i masę pełni rolę  samochodu ratowniczo - gaśniczego w tereny w które niemożna dojechać samochodem GBA Rt 3/16 .


MAN 18.23 GBA - Rt  3/16MAN 18.23 GBA - Rt 3/16
Pierwszy samochód OSP Przyszowa ( zdjęcie z dnia sierpień 2010 r).Pierwszy samochód OSP Przyszowa ( zdjęcie z dnia sierpień 2010 r).
Dar od Caritas z ElstDar od Caritas z Elst